Termeni si conditii program afiliere

Termeni si conditi program afiliere Eben-Ezer Logistics

 

1. DEFINITII

Cu exceptia situatiei in care sunt definiti altfel, expres, in acest document, urmatorii termeni cu litere majuscule au urmatoarele semnificatii:

Afiliati inseamna persoane juridice sau fizice in varsta de peste 18 ani, care detin conturi de afiliat inregistrate in cadrul Platformei.

Client nou inseamna orice terta parte care nu a mai incheiat vreodata un contract comercial cu Eben-Ezer Logistics;

Comisionul Afiliatului inseamna suma la care sunt indreptatiti Afiliatii pentru fiecare si toate vanzarile finalizate, conform prezentului ToS;

Instrument de Promovare inseamna bannere (de orice dimensiune), text-link-uri, text-ads, e-mail-uri, clipuri video puse la dispozitie prin intermediul Programelor de Afiliere, sau quick link-uri generate de Afiliati prin intermediul Platformei, in scopul de a fi utilizate de catre Afiliati pentru Promovarea Produselor (si/sau a Website-urilor Advertiserilor);

Marja de profit inseamna diferenta dintre venitul total si costurile totale pentru fiecare comanda platita integral de un client.

Program de Afiliere inseamna programul de marketing, initiat de catre Eben-Ezer Logistics, in scopul promovarii Website-ului si a Produselor sale de catre Afiliatii care au fost anterior acceptati;

Platforma inseamna www.ebenezerlogistics.com impreuna cu subdomeniile sale (daca este cazul, ocazional) si cu aplicatia software si tehnologia inclusa in acestea, care sunt detinute, folosite si gestionate de Eben-Ezer Logistics;

ToS inseamna acest contract, impreuna cu toate anexele sale, asa cum poate fi modificat periodic, care reglementeaza raporturile juridice dintre Eben-Ezer Logistics si Afiliati.

 

2. PARTILE

Prezentul contract reglementeaza raportul juridic dintre Eben-Ezer Logistics SRL cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 35, ap. 46, Cluj-Napoca, Cluj, Romania si de Eben-Ezer Trans SRL cu sediul în str. Principala nr. 287 A, 427240 Rebrisoara, Bistrita-Nasaud, Romania numite in continuare Eben-Ezer Logistics si Afiliati.

 

3. CONDITII GENERALE

Prezentul ToS completeaza Termenii si conditiile de utilizare a www.ebenezerlogistics.com si Politica de confidentialitate.

Pentru inregistrarea in Platforma si a deveni parte la acest ToS, orice Afiliat trebuie sa se inregistreze cu un cont in Platforma (“Contul“) si sa furnizeze toate informatiile cerute in timpul procesului de inregistrare.

Afiliatii si Eben-Ezer Logistics se angajeaza, declara si isi garanteaza reciproc ca:

  • informatiile furnizate (incluzand, dar fara a se limita la cele privind identitatea, datele personale) sunt, si vor continua sa fie, in mod permanent, pe toata durata colaborarii sale cu Eben-Ezer Logistics si din toate punctele de vedere, exacte, complete si reflectand realitatea;
  • vor pastra confidentialitatea tuturor informatiilor de afaceri, privind societatea sau privind knowhow-ul celorlalte parti la acesti ToS, care le sunt accesibile in legatura cu acesti ToS si care au fost indicate ca fiind confidentiale sau care pot fi recunoscute, in alte circumstante, ca secrete de afaceri sau secrete ale companiei, chiar si dupa incetarea ToS. In caz de dubiu, toate informatiile trebuie sa fie considerate confidentiale; si
  • se vor conforma si vor respecta, in toate privintele, oricare si toate legile si reglementarile aplicabile (inclusiv cele referitoare la efectuarea de publicitate, publicitate nesolicitata “SPAM“, asa cum este prevazut de Legea nr. 365 (r1) / 2002 privind comertul electronic, din Romania, care transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/31 / CE); in special, in conformitate cu legile in vigoare, consimtamantul oricarui destinatar va fi obtinut de catre Afiliat inainte de trimiterea oricaror emailuri care contin sau se refera la Instrumente de Promovare; la cererea prealabila a Eben-Ezer Logistics, Afiliatul trebuie sa prezinte dovezi scrise catre Eben-Ezer Logistics, privind consimtamantul acestor destinatari. Afiliatii sunt pe deplin responsabili pentru toate actiunile, inclusiv pentru lipsa acestora, care rezulta din sau au legatura, in orice fel, cu incalcarea oricarei legi (inclusiv, dar fara a se limita la “SPAM